Archiv zpráv

Benjamin franklin vynálezy

Úspěchy a vynálezy Benjamina Franklina, politik, diplomat, vědec, novinář, spisovatel, vydavatel a zednář jsou používány i dnes. Co je známé pro Benjamina Franklina a co je vynalezeno, zjistíte v tomto článku. Benjamin Franklin vynálezy Benjamin Franklin se proslavil nejen

Co chválilo Erasmus z Rotterdamu?

Na pochvalu o tom, co zasvětil jeho satiru Erasmovi z Rotterdamu, se dozvíte z tohoto článku. Co chválí Erasmus z Rotterdamu ve své knize? Rotterdamský Erasmus byl nejjasnějším představitelem hnutí humanismu, který významně přispěl k oživení hodnot antiky. Obhajoval lidské právo

Konfucianismus: Základní myšlenky

Konfucianismus, hlavní myšlenky a principy starověké čínské doktríny jsou popsány v tomto článku, stručně řečeno o konfucianismu, hlavním cílem konfucianismu je dosažení stavu "vznešeného manžela". Tohoto stavu lze dosáhnout trénováním morálních nejvyšších osobních vlastností v sobě. Je to dáno

Hlavní myšlenky Hegela

Jaké jsou hlavní myšlenky filozofie Hegela, filozofa německého klasického myšlení, které se naučíte z tohoto článku. Hegel hlavní myšlenky Georg Wilhelm Friedrich Hegel je klasika německé myšlenky a jeho filozofie je úspěch XIX století. Názory profesora vznikly pod vlivem dialektiky

Sokrat hlavní myšlenky

Jaké jsou hlavní myšlenky filozofie Sokrata, starověkého řeckého myslitele a filosofa, které se naučíte z tohoto článku. Socrates je autorem teorie pravdivé výmluvnosti, která je založena na poznání pravdy. Jeho rozhovory a projevy zaznamenávají studenti myslitele a dnes máme vynikající

Role Socrata ve filozofii

Socrates úspěchy ve filozofii slavného starověkého řeckého myslitele a filozofa jsou shrnuty v tomto článku. Socrates a jeho příspěvek k filozofii Ve vývoji starověké filozofie, Socrates hrál důležitou roli (470/469 - 399 př.nl). Celý život

Základní myšlenky Nietzscheho

Hlavní myšlenky F. Nietzscheho, zakladatele filozofie života, jsou stručně popsány v tomto článku. Hlavní myšlenky Nietzsche Friedrich Nietzsche (1844-1900) je evropský filozof. Jméno myslitele je každému známo. Jeho světonázor vyvinutý pod vlivem Schopenhauerových děl a Darwinovy ​​teorie.

Hlavní myšlenky islámu

Základní myšlenky islámu uvedené v tomto článku vám pomohou připravit se na výuku a rozšířit své znalosti v této oblasti. Hlavní myšlenky islámu Předpokládá se, že islám vznikl v roce 622, během Hijry, prvního exodu muslimů v Medíně

Hlavní myšlenky Ushinsky

KD Ushinsky, hlavní myšlenky slavného učitele, shrnuté v tomto článku. KD Ushinsky základní pedagogické myšlenky Ushinsky Konstantin Dmitrievich - zakladatel ruské vědecké pedagogiky, zakladatel pedagogických vědeckých prací, které jsou známé nejen v Rusku, ale

Hlavní myšlenky Engels

Engels Friedrich, hlavní myšlenky vynikajícího bojovníka a učitele proletariátu, jednoho ze zakladatelů vědeckého komunismu, jsou shrnuty v tomto článku. Friedrich Engels shrnul hlavní myšlenky: Pokud Karl Marx vytvořil sociální filozofii marxismu, Friedrich Engels se pokusil vybudovat filozofii,