Engelsovy hlavní myšlenky

V tomto článku jsou shrnuty hlavní myšlenky vynikajícího bojovníka a učitele proletariátu Engelsa Friedricha, jednoho ze zakladatelů vědeckého komunismu.

Krátké nápady Friedricha Engelsa

  • Pokud Karl Marx vytvořil sociální filosofii marxismu, pak se Friedrich Engels pokusil vybudovat filosofii, která zahrnuje společnost, myšlení a přírodu, která byla později nazývána dialektickým materialismem. Představil myšlenky obecné filosofie v dílech „Dialektika přírody“ (1873–1886) a „Anti-Dühring“ (1876–1878).
  • V 70. letech vyvinul vlastní interpretaci hegelovské filosofie: Engels ji rozdělil na metodu a systém, odhalující rozpor mezi „revoluční“ metodou a „konzervativním“ systémem. Myslitel poznamenal, že filosofie hraje důležitou roli ve vývoji dialektického poznání historie, přírody, myšlení a poznání.
  • Engels poznamenal, že hlavní vada předchozí filozofie je pokus o vytvoření úplného systému absolutních pravd v neúplném cyklu rozvoje lidského poznání. A není možné požadovat od filosofie řešení všech rozporů, jinak celý filosofický systém skončí.
  • Podle jeho pohledu neexistuje absolutní pravda a absolutní chyba. Existuje pouze poučný význam, který ovlivňuje vývoj spirituality národa.
  • Rozlišoval 3 dialektické zákony („Dialektika přírody“) - zákon vzájemného pronikání protikladů, zákon vzájemného přechodu kvantity do kvality, zákon negace negace.
  • Dialektika je věda o univerzálních zákonech vývoje a pohybu přírody, myšlení a lidské společnosti. Dialektizace vědy odhaluje mnoho vzorců ve společnosti a přírodě, odhaluje nejdůležitější formu přírodních věd - myšlení a způsob vysvětlení.
  • Engelsova filozofická inovace je vytvoření historického materialismu. Její podstatou je, že materiální produkce, úroveň ekonomiky a produkční vztahy ovlivňují průběh dějin, osud společnosti a státu. Každá fáze sociálního rozvoje je spojena se vstupem lidí do zvláštních výrobních vztahů, nezávisle na jejich vůli.
  • Filozofické pozice nejsou stabilní, neustále se mění, zdokonalují, obohacují v procesu sociální praxe a rozvoje vědy.
  • Spolu s Karlem Marxem vyvinul doktrínu vzdělávání. Vzdělávání je sociální jev, který hraje důležitou roli ve vývoji historických formací, kapitalismu a socialismu. Po pokročilé teorii polytechnického vzdělávání se Engels ujistil, že tělesná výchova má významný dopad na jednotlivce.

Doufáme, že z tohoto článku jste se dozvěděli, jaké jsou hlavní myšlenky Friedricha Engelsa.

Přidejte komentář

Odpovědět

Váš e-mail nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *