Hlavní myšlenky Engels

Engels Friedrich, hlavní myšlenky vynikajícího bojovníka a učitele proletariátu, jednoho ze zakladatelů vědeckého komunismu, jsou shrnuty v tomto článku.

Friedrich Engels krátce formuluje klíčové myšlenky

  • Pokud Karl Marx vytvořil sociální filozofii marxismu, pak se Friedrich Engels snažil vybudovat filozofii, která objala společnost, myšlení a přírodu, která se později nazvala dialektickým materialismem. On představil myšlenky obecné filozofie v pracích Dialektika přírody (1873-1886) a Anti-Dühring (1876-1878).
  • V sedmdesátých letech rozvinul vlastní interpretaci hegelovské filosofie: Engels ji rozdělil na metodu a systém, odhalující rozpor mezi "revoluční" metodou a "konzervativním" systémem. Myšlenka poznamenala, že filozofie hraje důležitou roli ve vývoji dialektických znalostí o historii, přírodě, myšlení a poznání.
  • Engels poznamenal, že hlavní chybou ve staré filozofii byly pokusy o vytvoření úplného systému absolutních pravd v neúplném cyklu lidského poznání. A není možné požadovat od filozofie vyřešit všechny protiklady, jinak dojde k závěru celého filozofického systému.
  • Podle jeho názoru neexistuje absolutní pravda a absolutní iluze. Existuje pouze poučný význam, který ovlivňuje vývoj duchovnosti národa.
  • Vyznačil 3 dialektické zákony ("Dialektika přírody") - zákon vzájemného pronikání protikladů, zákon o vzájemném přenášení množství do kvality, zákon negace negace.
  • Dialektika je věda univerzálních zákonů rozvoje a pohybu přírody, myšlení a lidské společnosti. Dialektizace vědy odhaluje mnoho vzorků ve společnosti a přírodě, odhaluje nejdůležitější formu přírodovědných věd - myšlení a způsob vysvětlení.
  • Engelsova filozofická inovace je vytvořením historického materialismu. Jeho podstatou je, že materiálová produkce, úroveň ekonomiky a výrobní vztahy ovlivňují průběh dějin, osud společnosti a stát. Každá fáze společenského vývoje je spojena se vstupem lidí do zvláštních výrobních vztahů, které nezávisí na jejich vůli.
  • Filozofická ustanovení nejsou stabilní, neustále se mění, rafinují, obohacují proces společenské praxe a rozvoj vědy.
  • Spolu s Karlem Marxem vytvořil výuku o vzdělávání. Vzdělávání je společenský fenomén, který hraje důležitou roli ve vývoji historických formací, kapitalismu a socialismu. Předložením teorie polytechnického vzdělávání Engels ujistil, že fyzická výchova má významný vliv na osobu.

Doufáme, že jste se z tohoto článku dozvěděli, jaké jsou hlavní myšlenky Friedricha Engelsa.

Přidat komentář

Odpověď

Váš e-mail nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *