Hegel hlavní myšlenky

Jaké jsou hlavní myšlenky Hegelovy filozofie, filozofa německého klasického myšlení, se dozvíte z tohoto článku.

Hegel hlavní myšlenky

Georg Wilhelm Friedrich Hegel je klasika německého myšlení a jeho filosofie je výsledkem 19. století. Názory profesora byly formovány pod vlivem dialektiky Didra, kartézského racionalismu, Boehmeho mystiky a Schellingovy filozofie. Poslední roli při formování jeho myšlenek nehrály objevy v oblasti přírodních věd a duchovní nálada Velké francouzské revoluce.

Hegelova filosofie se liší od jiných filosofických systémů tím, že se myslitel nepokusil pochopit, co je smyslem všeho, co existuje. Naopak, všechno, co existovalo, vnímal jako myšlení, které se proměnilo ve filozofii. Jeho názory a myšlenky nejsou podřízeny nezávislému předmětu, přírodě ani Bohu. Pro profesora je Bůh naprosto dokonalá mysl a příroda je ulicí dialektické reality. Pro myslitele je podstatou filozofie sebevědomí.

Hegel hlavní myšlenky: stručně

Myšlenky filozofa jsou vyjádřeny prostřednictvím základních konceptů jeho filozofie.

 • Hegel věřil, že vynikající osobnost, která dělá světové dějiny, je nespornou morálkou. Důležitá je pouze velikost aféry, ne její morální význam.
 • Absolutní myšlenky Hegelovy filozofie znamenají idealismus konkrétní a bezpodmínečné univerzality s počátečním bodem a konečným cílem poznání.
 • Subjektivním duchem je individualizace duše, která se vyznačuje odcizením absolutní myšlenky.
 • Objektivním duchem je odcizení absolutní myšlenky v objektivním světě, doprovázené vznikem morálky, práva a morálky.
 • Absolutní duch je posledním krokem v odmítnutí absolutní myšlenky. Absolutní duch na něm nabývá formy umění, filosofie a náboženství jako skutečné ztělesnění absolutního poznání.
 • Odcizení. Hegel řekl, že se jedná o odraz absolutního ducha v přírodě a historii, vztahu mezi vytvořenou realitou a člověkem.
 • Výběr. Toto je proces popírání popírání, kontinuita ve vývoji od starého nového.
 • Triáda. Jedná se o univerzální reflexi všech vývojových procesů a skládá se ze 3 kroků: práce je počátečním faktorem, protikladem je negace původní podstaty, syntéza je kombinací práce a protikladem.

Navíc, Hegelův filozofický pohled se odrazil ve filozofických principech. Jsou v přechodu od abstrakce k historismu, systematickému, konkrétnímu a protichůdnému.

 1. Princip výstupu do betonu z abstraktu . Toto je hlavní dialektická metoda poznání. Hluboké konkrétní znalosti, které kombinují zvláštní a obecné, se odehrávají prostřednictvím znalostí obsahových a obecných prohloubením znalostí.
 2. Princip historismu . Jakýkoli objekt znalostí je výsledkem procesu vývoje. Kognice navíc bere v úvahu historickou dimenzi objektu. Hegel věří, že historické a logické aspekty se shodují.
 3. Zásada konzistence. Skutečný svět je považován za jeden celek, ve kterém jsou všechny prvky v nezbytném rozsahu vzájemně propojeny. Je pozoruhodné, že se systém nevyvíjí elementy, ale jako celek.
 4. Zásada rozporu . To je důvod a hlavní příčina vývoje. Může zničit starý systém a vytvořit zcela nový.

Doufáme, že z tohoto článku jste se dozvěděli, jaké jsou hlavní myšlenky G. Hegela.

Přidejte komentář

Odpovědět

Váš e-mail nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *