Konfucianismus: základní myšlenky

Konfucianismus hlavní myšlenky a principy starověké čínské doktríny jsou uvedeny v tomto článku.

Konfucianismus hlavní myšlenky stručně

Hlavním cílem konfucianismu je dosáhnout stavu "vznešeného manžela". Tento stav lze dosáhnout tím, že si v sobě vycvičíte ty nejvyšší morální kvality. Toto je dáno pouze osobě, která má dovednosti spravedlnosti, lidskosti a lidskosti. Hlavním pravidlem učení je udělat pro osobu to, co si přejete pro sebe.

Každý, kdo vstoupil na cestu konfucianismu, by měl s úctou k rodičům zacházet s "duchovními příbuznými". Podle Konfucius je země jednou velkou rodinou, našimi "duchovními příbuznými", kterému je třeba ukázat laskavost a lásku.

Také učení Konfuciova se zakládalo na kulturní výchově, na přísných pravidlech chování ve společnosti a na etiketě. "Ušlechtilý manžel" je příkladem pro všechny a vždy respektuje při jednání se ženami.

Hlavní myšlenky konfucianismu jsou omezeny na 5 prvků, které by v ideálním případě měly mít člověk:

  • Pravý postoj. Ušlechtilý manžel existuje v absolutním souladu s lidmi. Znalci filosofie často definují tento postoj jako sebeovládání a vysokou sebe-disciplínu.
  • Pravé chování . Osoba, která studuje konfucianismus, zná etiketu a každodenně ji uplatňuje v životě. Vznešený manžel zná všechny potřebné pravidla a tradice, které se vztahují k uctívání a respektu jeho předků. Pokud člověk nemá skutečný postoj, pravé chování nemá smysl.
  • Opravdové znalosti. Vysoký důstojný člověk: zná dějiny své země, je známý prací čínských skladatelů a klasických básníků a rozumí judikatuře. Konfucius byl přesvědčen, že znalosti, které nelze v životě použít, jsou zbytečné břemeno. Aby bylo možné dosáhnout skutečných znalostí, je nezbytné rozvíjet skutečný postoj a pravé chování v sobě.
  • Pravý stav mysli. Ušlechtilý člověk zůstává věrný svým ideálům, vůči sobě a spravedlivě vůči ostatním. Jeho činy a akce zlepšují život společnosti.
  • Pravá stálost. Když člověk vyvinul v sobě všechny výše uvedené funkce, nemá právo odvolat se. Toto je vlastnost charakteru - stálost.

Základní myšlenkou budování společnosti podle konfucianismu je dosažení harmonie v něm. Toho lze dosáhnout, pokud dodržujete 5 filozofických typů vztahů mezi lidmi, které Konfucius identifikoval:

  1. Uctivý vztah mezi rodiči a dětmi.
  2. Zbožný a laskavý postoj mezi dětmi, který je vyjádřen skutečností, že mladší pomáhají starším a starší instruují mladší.
  3. Ctění manželky svého manžela, úctyhodný postoj manžela k manželce.
  4. Laskavost ve vztazích mezi lidmi.
  5. Panovník musí respektovat své podřízené a podřízené musí ctít vládce.

K vybudování konfuciánské společnosti musíme také přistoupit k sociální rovnosti. Výše uvedená pravidla a předpisy přispívají ke společenské interakci ve společnosti. Hlavním poselstvím je, že každý by měl dělat svou vlastní věc.

Doufáme, že jste se z tohoto článku dozvěděli o hlavních myšlenkách konfucianismu.

Přidat komentář

Odpověď

Váš e-mail nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *