Konfucianismus: klíčové myšlenky

Konfucianismus V tomto článku jsou uvedeny základní myšlenky a principy starověkého čínského učení.

Krátce hlavní myšlenky konfucianismu

Hlavním cílem konfucianismu je dosáhnout statusu „vznešeného manžela“. Tento stav lze dosáhnout vyškolením nejvyšších morálních kvalit osobnosti v sobě. Toto je dáno pouze tomu člověku, který má dovednosti spravedlnosti, lidstva a lidstva. Hlavním pravidlem učení je udělat pro člověka to, co si přejete pro sebe.

Každý, kdo se vydal na cestu konfucianismu, by měl respektovat své rodiče, „duchovní příbuzné“. Podle Konfucia je země jedna velká rodina, naši „duchovní příbuzní“, vůči nimž musíme projevovat laskavost a lásku.

Učení Konfucia bylo také založeno na kulturním vzdělávání, na přísných pravidlech chování ve společnosti a etiketě. „Ušlechtilý manžel“ je příkladem pro každého a vždy k ženám přistupuje s úctou.

Hlavní myšlenky konfucianismu sestupují k 5 rysům, které by v ideálním případě měla mít osoba:

  • Pravý postoj. Vznešený manžel existuje v absolutní harmonii s lidmi. Experti z filosofie často definují takový postoj jako sebeovládání a vysoká sebekázeň.
  • Skutečné chování . Osoba, která studuje konfucianismus, zná pravidla etikety a aplikuje ji každý den ve svém životě. Vznešený manžel zná všechna nezbytná pravidla a tradice, které se vztahují k úctě a úctě jeho předků. Pokud člověk nemá skutečný postoj, pak skutečné chování nedává smysl.
  • Pravé znalosti. Hodný muž je vysoce vzdělaný: zná historii své země, je obeznámen s prací čínských skladatelů a klasických básníků, je dobře obeznámen s jurisprudencí. Konfucius si byl jist, že znalosti, které nelze v životě uplatnit, jsou zbytečnou zátěží. Abychom dosáhli pravého poznání, musíme si v sobě vyvinout opravdový přístup a skutečné chování.
  • Skutečný stav mysli. Vznešený člověk zůstává věrný svým ideálům, sobě a je vůči ostatním spravedlivý. Jeho činy a činy zlepšují život společnosti.
  • Skutečná stálost. Když si člověk vyvinul v sobě všechny výše uvedené rysy, nemá již právo ustoupit. Toto je znaková vlastnost - stálost.

Hlavní myšlenkou budování společnosti podle konfucianismu je dosažení harmonie. Toho lze dosáhnout dodržením 5 filozofických typů vztahů mezi lidmi, které Konfucius vybral:

  1. Uctivý vztah mezi rodiči a dětmi.
  2. Benevolentní a laskavý přístup mezi dětmi, který se projevuje tím, že mladší pomáhají starším a starší poučují mladší.
  3. Pocta manželce jejího manžela, uctivý přístup manžela k jeho manželce.
  4. Laskavost ve vztahu mezi lidmi.
  5. Vládce musí respektovat své podřízené a podřízené musí ctít vládce.

K vybudování konfuciánské společnosti je rovněž nutné dodržovat sociální rovnost. Výše uvedená pravidla a předpisy přispívají k sociální interakci ve společnosti. Hlavní poselství je, že každý by měl dělat svou vlastní věc.

Doufáme, že z tohoto článku jste se dozvěděli o základních myšlenkách konfucianismu.

Přidejte komentář

Odpovědět

Váš e-mail nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *