Základní myšlenky Nietzsche

Hlavní myšlenky F. Nietzsche, zakladatele filozofie života, jsou stručně popsány v tomto článku.

Základní myšlenky Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844-1900) je evropský filozof. Jméno myslitele je známo všem. Jeho světový názor se vyvíjel pod vlivem Schopenhauerových děl a Darwinovy ​​teorie. Friedrich Nietzsche založil filozofii života a prohlásil hodnotu skutečnosti, která musí být pochopena.

Nietzsche předkládal hlavní myšlenky ve spisech:

  • Bůh smrti
  • Bude moci
  • Přecenění hodnot
  • Nihilismus
  • Superman

Zvažte nejčastější myšlenky velkého myslitele.

  • Bude moci

Nietzsche hledal nadvládu a moc. Toto je jeho hlavní životní účel a účel existence. Pro filozofa byla vůle základem světa, skládající se z mnoha nehod a plných nepořádek a chaosu. Vůle k moci vedlo Nietzsche k myšlence na vytvoření "supermana".

  • Filozofie života

Život podle filosofa je pro každého člověka jedinečnou a samostatnou skutečností. Drsně kritizuje učení a výrazy, které se vztahují k myšlenkám jako ukazatel lidské existence. Také by se život neměl identifikovat s pojmem mysli. Nietzsche věří, že život je neustálý boj, jehož hlavní kvalitou je vůle.

  • Superman

Nietzscheho filozofie se dotkla hlavních idejí a myšlenek o ideální osobě. Zničí všechna pravidla, myšlenky a normy předepsané lidmi. Nietzsche připomíná, že toto je fikce, kterou nám křesťanství uvalilo. Mimochodem, filosof považoval křesťanství za nástroj, který lidem ukládá vlastnosti, které vytvářejí otrocké myšlení, dělají slabé lidi ze silných osobností. Náboženství současně příliš idealizuje slabé osoby.

  • Pravda

Problémy s tím, že jsou Nietzsche, jsou krátké. Filozof je přesvědčen, že empirický a pravý nemůže být proti. Odmítnutí skutečnosti přispívá k odmítání dekadence a lidského života. Myslitel si jistý, že absolutní bytí neexistuje. Existuje pouze cyklus života, v němž se neustále opakuje to, co kdysi bylo.

Kromě toho Friedrich Nietzsche kritizuje náboženství, morálku, vědu, rozum. Je si jistý, že většina lidí na planetě je nepřiměřená, patetická a podřadná osobnost. Jediným způsobem, jak je spravovat, je vojenská akce.

Myslící je také agresivní vůči ženám. Identifikoval je s krávami, kočkami a ptáky. Jedinou roli ženy je inspirovat muže a on by měl zase držet úsporu a uplatnit fyzický trest.

Doufáme, že jste se z tohoto článku dozvěděli, jaké jsou hlavní myšlenky Nietzsche.

Přidat komentář

Odpověď

Váš e-mail nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *