Nietzscheho hlavní myšlenky

V tomto článku jsou shrnuty hlavní myšlenky zakladatele filozofie života F. Nietzscheho.

Nietzscheho hlavní myšlenky

Friedrich Nietzsche (1844-1900) je evropský filozof. Jméno myslitele je známé každému. Jeho světonázor byl vyvinut pod vlivem prací Schopenhauera a Darwinovy ​​teorie. Friedrich Nietzsche založil filozofii života a prohlásil hodnotu reality, která musí být pochopena.

Nietzsche nastínil hlavní myšlenky v jeho spisech:

  • Smrt boha
  • Vůle k moci
  • Přecenění hodnot
  • Nihilismus
  • Superman

Zvažte nejčastější myšlenky velkého myslitele.

  • Vůle k moci

Nietzsche usiloval o nadvládu a moc. To je jeho hlavní cíl v životě a smysl existence. Pro filozofa představovala vůle základ světa, skládající se z mnoha nehod a naplněných nepořádkem a chaosem. Vůle k moci vedla Nietzscheho k myšlence na vytvoření „supermana“.

  • Filozofie života

Život je podle filozofa jedinečnou a samostatnou realitou pro každého člověka. Tvrdě kritizuje učení a výrazy, které se vztahují k myšlenkám jako indikátoru lidské existence. Život by také neměl být srovnáván s konceptem rozumu. Nietzsche věří, že život je neustálý boj, jehož hlavní kvalitou je vůle.

  • Superman

Nietzscheho filozofie se dotkla i základních představ o ideální osobě. Porušuje všechna pravidla, myšlenky a normy předepsané lidmi. Nietzsche, jak to bylo, připomíná, že toto všechno je fikce, kterou nám křesťanství uložilo. Mimochodem, filozof považoval křesťanství za nástroj, který ukládá lidem vlastnosti, které vytvářejí otrocké myšlení a vytvářejí slabiny ze silných osobností. Náboženství zároveň idealizuje slabého člověka.

  • Pravá bytost

Nietzsche stručně diskutuje o problémech bytí. Filozof si je jistý, že je nemožné postavit se proti empirickému a pravdivému. Popření reality přispívá k popření dekadence a lidského života. Myslitel si je jistý, že absolutní bytí neexistuje. Existuje pouze cyklus života, ve kterém se to, co se kdysi opakovalo, neustále opakuje.

Friedrich Nietzsche dále kritizuje náboženství, morálku, vědu, rozum. Je si jist, že většina lidí na planetě je nepřiměřená, mizerná a podřadná. Jediným způsobem, jak je zvládnout, je vojenská akce.

Myslitel je také agresivní vůči ženám. Identifikoval je u kráv, koček a ptáků. Jedinou úlohou ženy je inspirovat muže a on ji musí dodržovat přísně a uplatňovat fyzický trest.

Doufáme, že z tohoto článku jste se dozvěděli, jaké jsou hlavní myšlenky Nietzsche.

Přidejte komentář

Odpovědět

Váš e-mail nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *