Role Socrates ve filozofii

Sokrates ve filozofii slavného starověkého řeckého myslitele a filozofa jsou shrnuty v tomto článku.

Sokrates a jeho příspěvek k filozofii

Sokrates (470/469 - 399 př. Nl) hrál důležitou roli ve vývoji starověké filozofie. Celému jeho životu věnoval této vědě, i když po své smrti neopustil žádnou práci. Předmětem filozofie Sokrates bylo duše, lidské vědomí a život obecně. Také položil základy aristotelských a platonových názorů.

Ve filozofii se myslitel řídil principy, které formulovaly věty:

  • znáte sebe
  • nikdo nic neví jistě a jen pravý mudrc ví, že nic neví.

Tyto zásady měly povzbudit lidi, aby rozšiřovali své znalosti, aby pochopili pravdu. Moderní jazyk je způsob iniciace k poznání prostřednictvím ironie a uznání vlastní nevědomosti.

Svědomí, + jak říká Sokrates, je hledání znalostí a principů života, znalostí a ctnosti. Lidská nevědomost se projevuje ve skutečnosti, že ctnost a poznání jsou považovány lidmi za 2 nezávislé, odlišné látky. Domnívají se také, že znalosti neovlivňují lidské chování. Sokrates nejprve zdůvodnil etický koncept založený na znalostech a překonání nevědomosti.

Dalším příspěvkem programu Socrates je vývoj indukčního uvažování a obecných definic. Induktivním odůvodněním je analýza jednotlivých rozsudků nebo určitý počet věcí. Je určen k definování pojmů, které vyjadřují podstatu věcí nebo podstaty. Takže Sokrates byl první, kdo stál na počátku vzniku obecných pojmů ve filozofii.

Myslitel významně přispěl k rozvoji dialektiky. Další filozof Aristotle věřil, že před Sokraty vůbec neexistoval. Dialektika je doktrína o odmítání rozporu, překonání rozporu, nepřijetí protikladů. Je propojena s doktrínou účelnosti.

Velký myslitel a filosof Socrates tak dokončil přirozené filozofické období a začal novou filozofickou fázi, která byla vyvinuta v dílech Aristotla a Platóna.

Doufáme, že jste se z tohoto článku dozvěděli, jaký přispěl Sokratés k filozofii.

Přidat komentář

Odpověď

Váš e-mail nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *