Role Sokrata ve filozofii

V tomto článku jsou shrnuty Sokratovy úspěchy ve filozofii slavného starořeckého myslitele a filozofa.

Socrates a jeho přínos k filozofii

Při vývoji starověké filosofie hrála důležitou roli Socrates (470/469 - 399 př.nl). Celý tuto vědu věnoval této vědě, i když po své smrti neopustil jediné dílo. Tématem Sokratovy filozofie byla duše, lidské vědomí a život obecně. Rovněž položil základy aristotelských a platonických názorů.

Ve filozofii se myslitel řídil principy formulovanými věštci:

  • znáte se
  • žádný člověk nic neví spolehlivě a pouze pravý mudrc ví, že nic neví.

Tyto zásady by měly lidi povzbuzovat k tomu, aby rozšířili své znalosti, aby pochopili pravdu. V moderním jazyce jde o metodu, jak se seznámit s poznáváním prostřednictvím ironie a uznání vlastní nevědomosti.

Sebepoznání +, jak řekl Sokrates, je hledání znalostí a principů života, znalostí a ctnosti. Lidská nevědomost se projevuje ve skutečnosti, že ctnost a znalosti jsou lidmi považovány za 2 nezávislé, odlišné látky. Také si myslí, že znalosti neovlivňují lidské chování. A Sokrates poprvé zdůvodnil etický koncept založený na znalostech a překonání nevědomosti.

Dalším přínosem Sokrates je rozvoj indukčního uvažování a obecných definic. Induktivní úvaha je analýza individuálních úsudků nebo určitého počtu věcí. Je určen pro definice pojmů, které vyjadřují povahu věcí nebo podstaty. Socrates byl tak první, kdo stál na počátku vzniku obecných pojmů ve filozofii.

Myslitel významně přispěl k rozvoji dialektiky. Jiný filozof Aristoteles věřil, že před Sokratem vůbec neexistoval. Dialektika je doktrína popření rozporu, překonání rozporu, zabránění rozporu. Je úzce spjata s doktrínou účelnosti.

Velký myslitel a filozof Sokrates tak dokončil přirozené filosofické období a začal novou filosofickou etapu, která byla vyvinuta v dílech Aristotela a Platóna.

Doufáme, že z tohoto článku jste se dozvěděli, jak Sokrates přispěl k filozofii.

Přidejte komentář

Odpovědět

Váš e-mail nebude zveřejněn. Povinná pole jsou označena *