V tomto článku je stručně popsán životopis Carla Junga švýcarským psychiatrem, zakladatelem analytické psychologie. Stručný životopis Carl Jung Jung se narodil 26. července 1875 v rodině pastora v Keswilu ve Švýcarsku. Karl Gustav Jung vystudoval Basilejskou univerzitu. Od roku 1900 do